Henrik Skovgaard Christensen

Tlf. 61 68 22 74

E-post: hskovgaard@hotmail.com

Nødvendige hjælpemidler: En fremviser til PowerPoint, lys væg eller lærred samt lyd

Pris og varighed efter aftale

 

 

 

Henrik Skovgaard Christensen

Uddannet cand. mag. i dansk og historie fra Aalborg Universitet i 2006, tidligere efterskolelærer og til daglig lektor ved Fjerritslev Gymnasium & HF. Med inspiration fra folkemindeforsker Evald Tang Kristensen (1843-1929) er foredraget “Himmerlandshistorier” resultatet af foreløbig 15 års registrering og indsamling af dialektord, udtryk og mundtligt overleverede beretninger. Dertil kommer videointerview og kulturhistoriske selvstudier. I 2014 modtog H.S.C. Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat til udgivelse af prosadigte på himmerlandsk dialekt.

Copyright © 2014 christawolf.dk

Copyright © 2014 christawolf.dk