“Det bæjst ve di gue gammel dawe
det æ nok
di aldri nuensind kommer tebagh
den fattigdom
do kan ett tink dæ
fålk håd ett pæeng
Men a tøwes no illywl
fålk di kam hveranner mier ve
dengång.”
Poul Fristrup, Valsted (1925-2010)